Μασγαλότορνοι

Οι Μασγαλότορνοι είναι μηχανές κατεργασίας μετάλλου, οι οποίες περιστρέφονται μεν σαν τους τόρνους, αλλά δεν κόβουν υλικό (δεν βγάζουν γρέζι), αλλά το διαμορφώνουν, πιέζοντάς το επάνω σε περιστρεφόμενο καλούπι. Υποδιαιρούνται σε δύο βασικές κατηγορίες :

Στις Μηχανές Περιωθήσεως, όταν διαμορφώνουν το μεταλλικό φύλλο χωρίς να του μειώνουν το πάχος,
και σε Μηχανές Περιελάσεως, που διαμορφώνουν μεταλλικό κύλινδρο, μειώνοντας το πάχος του υλικού - οπότε έχουμε έλαση.
Μια ενδιάμεση κατηγορία είναι η Προβολική Περιώθηση, όπου έχουμε προϊόντα κωνικά.

Το παραγόμενο αντικείμενο από τους Μασγαλότορνους είναι πάντοτε "συμμετρικό εκ περιστροφής".
Πρώτη ύλη στις Μηχανές Περιωθήσεως είναι συνήθως Μεταλλικός Δίσκος, ενώ στις Μηχανές Περιελάσεως είναι Κούφιος Κύλινδρος (σωλήνας, κυάθιο).

Οι Μασγαλότορνοι πλεονεκτούν ως προς τις πρέσσες στην ποιότητα και τις ανοχές των προϊόντων. Μειονεκτούν όμως συνήθως ως προς την παραγωγικότητα. Υπάρχουν πάντως προϊόντα, που παράγονται μόνον σε μασγαλότορνο.

Η εταιρία μας μπορεί να σας προσφέρει Μασγαλότορνους οποιουδήποτε τύπου, Γερμανικής κατασκευής και εγγυημένης ποιότητος.

Κάντε κλικ στο είδος της μηχανής που σας ενδιαφέρει. Θα βρείτε τεχνική περιγραφή και δυνατότητες παραγωγής.