Μηχανές Περιωθήσεως
Αρχή λειτουργίας

Η ιδέα κατασκευής των Μηχανών Περιωθήσεως χάνεται στην βαθειά αρχαιότητα, όταν οι αγγειοπλάστες χρησιμοποιούσαν περιστρεφόμενη άτρακτο, για να μπορούν να πλάθουν με το χέρι (ή με κάποιο τεμάχιο ξύλου) την άργιλο, δίνοντας στο αγγείο σωστή συμμετρική μορφή. Κατόπιν η συσκευή χρησιμοποιήθηκε και για την κατα-σκευή χάλκινων αγγείων και δοχείων. Θα μπορούσε να πει λοιπόν κανείς, ότι οι Μηχανές Περιωθήσεως είναι οι αρχαιότερες εργαλειομηχανές του κόσμου.

Όσο οι απαιτήσεις παραγωγής μεγάλωναν για συνθετότερα και βαρύτερα αντικείμενα, τόσο μεγάλωναν στις μηχανές αυτές και τα εργαλεία εξασκήσεως πίεσης του υλικού, τα οποία έγιναν μεγάλοι μεταλλικοί λοστοί, που σαν μοχλοί εκρατούντο κάτω από την μασχάλη - εξ ου και το κοινό όνομα "μασχαλότορνοι" ή "μασγαλότορνοι" των μηχανών. Η εργασία ήταν πολύ κοπιώδης και απαιτούσε μεγάλη μυϊκή δύναμη. Παράλληλα άρχισαν να χρησιμοποιούνται και καλούπια, που είχαν την μορφή των προς παρα-γωγή αντικειμένων, επάνω στα οποία στρωνόταν βαθμιαίως το προς κατεργασία μεταλλικό φύλλο.