Μικρόμετρα παραγωγής

Στην διάρκεια λειτουργίας ενός ελάστρου καθοριστική σημασία έχει να παρακολουθείται συνεχώς το παραγόμενο πάχος του φύλλου. Αυτό γίνεται με ειδικά Μικρόμετρα, που μετρούν το πάχος in line και διορθώνουν αυτόματα το έλαστρο, ούτως ώστε το πάχος να παραμένει εντός των απαιτουμένων ανοχών.
Την ίδια ανάγκη έχουμε και για τον έλεγχο της διαμέτρου μιας παραγόμενης ράβδου καλιμπρέ, όπως και του πλάτους μιας παραγόμενης λάμας.

Σήμερα, κάθε μεταλλουργικό προϊόν, που πρέπει να έχει μεγάλες ακρίβειες διαστάσεων, οφείλει να παράγεται υπό τον έλεγχο ενός Μικρομέτρου συνεργαζομένου με την μηχανή παραγωγής.

Τα σύγχρονα χαλυβουργεία παρακολουθούν επίσης και την Επιπεδότητα του παραγόμενου φύλλου. Αυτό γίνεται με ειδικά Επιπεδόμετρα, που ελέγχουν το φύλλο in line (στην διάρκεια της ελάσεως) και επεμβαίνουν διορθωτικά στο έλαστρο.


Σοβαρό θέμα είναι ακόμη ο έλεγχος του πάχους μιας μεταλλικής ταινίας, που εισάγεται από κουλούρα (coil) σε πρέσσα, όταν τα προϊόντα της πρέσσας πρέπει να έχουν υψηλή ακρίβεια. Στην εισαγωγή της πρέσσας τοποθετείται τότε Μικρόμετρο Πάχους, ώστε τα εκτός ανοχών τμήματα της ταινίας να μην παράγουν εσφαλμένα προϊόντα.

Πέραν τούτων, σημαντική είναι η ακρίβεια των διαστάσεων των ραούλων που δουλεύουν στα έλαστρα. Σε κάθε επαναλείανση (ρεκτιφιέ) των ραούλων απαραίτητη είναι η ύπαρξη ειδικού μικρομετρικού ελέγχου, ώστε τα ράουλα να βγουν με σωστή διάμετρο, σωστή κυκλικότητα και σωστή γενέτειρα. Τέτοια Μικρόμετρα των Ρεκτιφιέ είναι απαραίτητα και για τα ράουλα των χαρτοβιομηχανιών.

Ο Γερμανικός Οίκος Friedrich Vollmer GmbH, που αντιπροσωπεύομε, δίνει λύσεις σε όλες αυτές τις ανάγκες, όπως και σε πλήθος άλλων ειδικών περιπτώσεων. Για κάθε περίπτωση μικρομετρήσεως στην γραμμή παραγωγής (in line) ή εκτός αυτής (off line), ο Οίκος Vollmer βρίσκει την κατάλληλη λύση.

Υπάρχουν μικρόμετρα επαφής (που εφάπτονται, δηλαδή, στο παραγόμενο υλικό) ή άλλα που δεν εφάπτονται - με ακτινοβολία (X-Ray) ή με ισότοπα.
Έχουν μελετηθή ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις, για τον διάλογο μεταξύ μικρομέτρου και παράγουσας μηχανής, όπως και λογισμικά για την έκδοση τεχνικών στοιχείων και πιστοποιητικών ISO σε κάθε παρτίδα παραγωγής.

O Οίκος Vollmer αναλαμβάνει επίσης να εκμοντερνίσει παληά έλαστρα, προσθέτοντας σ' αυτά υδραυλική ρύθμιση, που θα συνεργάζεται με τα μικρόμετρά του.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε μας ή κάντε κλικ στην Ιστοσελίδα του Οίκου Vollmer http://www.vollmergmbh.de.