Μεταλλουργικές Πρέσσες

Αντιπροσωπεύουμε το μεγαλύτερο συγκρότημα κατασκευής πρεσσών στον κόσμο, την εταιρία SCHULER. Είτε πρόκειται για Μηχανικές Πρέσσες είτε για Υδραυλικές Πρέσσες, η εταιρία μας θα βρεί την ιδανική λύση για κάθε περίπτωση βιομηχανικής παραγωγής. Καλύπτουμε ολόκληρο τον τομέα της κατεργασίας του μετάλλου με Πρέσσες

Τόσο για την κατεργασία μεταλλικών φύλλων (κοπή είτε διάτρηση είτε εξέλαση)
Όσο και για την κατεργασία μασσίφ υλικού (διέλαση)
Αλλά και για πολλές άλλες ειδικές περιπτώσεις (όπως για σωλήνες με τη μέθοδο Hydroforming ή για την παραγωγή κερμάτων)

Το μεγάλο πλεονέκτημα της εταιρίας SCHULER είναι ότι μπορεί να προσφέρει το know-how για χιλιάδες μεταλλικα προϊόντα (από τα φύλλα ηλεκτροκινητήρων μέχρι τα εξαρτήματα των αυτοκινήτων ή των οικιακών σκευών ή των οπλικών συστημάτων) και ότι, κατασκευάζοντας η ίδια και τα καλούπια των πρεσσών, μπορεί να παραδώσει "με το κλειδί στο χέρι" ολόκληρες γραμμές παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε μας ή κάντε κλικ στην ιστοσελίδα της SCHULER: http://www.schulergroup.com