Αυλοί λεβήτων

Σωλήνες άνευ ραφής, πυρίμαχοι, κατάλληλοι για λέβητες και ατμογεννήτριες.

Ποιότητες St 35.8/I & St 35.8/III
15Mo3
13CrMo 44
10CrMo 910
X20CrMoV 121
Με ειδική συμφωνία, ακόμη και οι σπάνιες ποιότητες :
St 45.8
15NiCuMoNb 5
X10CrMoVNb 9-1Κ.λ.π.
Oι ποιότητες είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο DIN 17175
 
Διαστάσεις Όλες οι τυποποιημένες διαστάσεις, που δίδονται στο DIN 2448.
Πιστοποιητικά Κατά DIN 50049/3.1B είτε 3.1A(TUV) Ή τα αντίστοιχα κατά Ε.Ν.
Ανοχές Όπως ορίζονται στα DIN 2448 & 17175 (παράγρ. 6.10).
Μαρκάρισμα Οι αυλοί είναι στα άκρα μαρκαρισμένοι, όπως ορίζεται στοDIN 17175 (παράγρ. 9).